Wednesday, 4 November 2015

Zur Feier des Tages 4/11 !Nostalgia - I see there's already snow in Irkutsk...