Monday, 18 January 2016

This winter

Великий Новгород
Царское Село

Москва

Тверь
Под Клином


Санкт-Петербург
And hopefully next winter: 

Иркутск